preloader
25 Years Of Experience

Not only explore for job done.

İlçemizin jeolojik yapısı, sosyal ve ekonomik şartları nedeniyle ağırlıklı olarak İstanbul’a göç eden Güneysulular, birlik ve beraberliklerini devam ettirebilmek, kendi aralarında daya iyi bir iletişim kurabilmek, hem şehrileri ve diğer halklar arasında muhabbeti geliştirmek, sohbete katkıda bulunmak, her yönüyle kardeşlik ortamını geliştirmek, yerel kültürünü yaşayarak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmek, sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yaymak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak için 14 Eylül 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar’da Güneysu Derneğini kurmuşlardır. Bugün itibariyle üye sayımız yaklaşık 1300 kişi civarındadır.
Derneğimizin hem kurucu hem de ilk iki dönem başkanlığını Hüseyin Tarakçı yaptı. Bu dönemlerde üye kaydına ağırlık verildi. Tanışma ve kaynaşma geceleri düzenlendi. Üçüncü kongrede başkanlığa A. Şükrü Tufan seçildi. Bu dönemde özel olarak ilçemizin genel olarak da ilimizin doğal, tarihi, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı ile ilgili en ince ayrıntıyı ortaya koyan “HER YÖNÜYLE GÜNEYSU-RİZE” adlı kitap hazırlanarak yayınlandı.
Dördüncü ve beşinci kongrelerde başkan olarak görev alan Kasım Kutlu döneminde çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunuldu. Dernek merkezi yapımı için Üsküdar Çavuşdere mevkiinde bir arsa satın alındı ve şimdiye kadar dört sayısı yayınlanan “Güneysu Bülteni” yayın hayatına sokuldu.
2000′li yıllarda, evvelce satın alınan Üsküdar’daki arsa üzerinde şimdiki 5 katlı dernek binası inşaatı çalışmalarına başlanılarak, inşaatın projesi hazırlanıp ilgili mercilerden gerekli izinler alınarak dernek binası inşaatı tamamlandı.
2007′li yıllardan sonra ise Sabri ÇEPNİ’nin başkanlığında görev yapan yönetim kurulları dönemlerinde, çeşitli kültürel faaliyetler gerçekleştirildi. Konferanslar, sempozyumlar, 7 İklim 7 Kültür Projesi kapsamında yurdumuzun değişik bölgelerinden seçilen birlik-vakıf ve derneklerle birlikte bir çok kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.
Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içersin de Derneğimizi üç döneme ayırırsak; birinci dönem de dernek kuruluş ve üye kayıtlarına ağırlık verilmiş, ikinci dönem dernek binası ve sosyal etkinlikler, üçündü dönemde ise kültürel faaliyetlere ağırlık verilerek tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesine katkı sağlanmıştır.
Arama Yap