BAŞKANIMIZ

 

 Sabri Çepni

Güneysu Sosyal Dayanışma
Ve Kültür Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Gelişen ve değişen dünyamızda derneklerin değeri ve önemi daha çok anlaşılır hale gelmiştir. Sivil toplum kuruluşları içinde hemşeri dernekleri mantığı ile hareket edenleri ayırırsak, dernekler; gerçek manada topluma faydalı, verimli, karşılıksız, samimi hizmetlerde bulunan kurumlardır. Derneklerimiz, alışılagelmiş statükocu zihniyetlerini terk edip, zamanın konjektürüne uygun projeler üretip insan eksenli çalışmalar içinde olmalıdır. Bunun içinde dernekler! 

  1. Misyon ve vizyon belirlemelidirler. Kabul ettikleri ve uyguladıkları ilkeleri (değerleri) deklare etmelidirler. 
  1. Planlanan hedeflerine ulaşabilmeleri için geliştirdikleri proje ve programlarını, dönemler itibari ile yazılı hale getirmeli, bunları aksatmadan icra etmelidirler. 
  1. Tüm topluma hoşgörü ve diyalog üzerinden hareketle örnek olmalı, insanların birbirine karşı güven, sevgi, samimiyet, dayanışma gibi değerleri kazandırmalı, kısacası derin muhabbetle bunların temininin mümkün olacağı realitesini ortaya koymalı ve böylece birbirimizi kabullenmeyi öğretmelidir. 
  1. Mensupları, icraatlarını insanlığın yararına birleştirici ilkelerden hareketle amatör ruhla, ortak akılla ve profesyonel yöntemlerle yapmalıdırlar. 
  1. İnsanlık için “siz siz olun, ben ben olayım, ancak ortak paydamız biz olsun” prensibini gözden uzak tutmamalı, “biz” olmayı başarmalıdırlar. Zira insanoğlu Adem Babadan gelerek daha sonra kabile halinde gruplaşmasının nedeni, birbirlerini iyice tanıma ihtiyacından kaynaklandığı unutulmamalıdır. 

Dernekler ülke ve insanlık geleceği için “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” düstürunu da kendine ilke edinmelidir.

 

 

0 ziyaretçi